Welcome to PBPI-Roombooking System

Please login using UTeM's email credential (Office365)

UserId@utem.edu.my

Click here to login

 

 

Penafian dan Syarat-syarat tempahan

1. Tempahan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum aktiviti dijalankan.
2. Pihak pentadbiran PBPI juga tidak akan bertanggungjawab keatas sebarang masalah yang timbul akibat daripada kelewatan menerima tempahan bilik ini.
3. Penempah bilik akan bertanggungjawab sepenuhnya keatas penggunaan, pengawasan, kerosakan, dan kehilangan peralatan-peralatan di bilik-bilik yang digunakan dalam tempoh masa yang tersebut sehingga serahan kembali dilakukan.
4. Keselamatan harta benda peribadi adalah dibawah tanggungjawab sendiri.

 © Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Universiti Teknikal Malaysia Melaka